Μηνιγγίωμα Δεξιού Κόγχου

Ασθενής γυναίκα, 41 ετών με εξόφθαλμο δεξιά. H Μαγνητική  & Αξονική Τομογραφία εγκεφάλου ανέδειξε χωροκατακτητική εξεργασία στην περιοχή της πτέρυγας του σφηνοειδούς οστού, δηλ. του άνω (οροφή) και του πλαγίου τοιχώματος του οφθαλμικού κόγχου. Η εξεργασία επεκτείνονταν κατά μήκος της σκληράς μήνιγγας ενώ στην περιοχή του κροταφικού πόλου παρουσίασε ενδοκρανιακή επέκταση. Η πάχυνση του οστού…

Χωροκατακτητική Εξεργασία δεξιού Κροταφικού Λοβού

Ασθενής άνδρας, 31 ετών με επεισόδια κεφαλαλγίας. H Μαγνητική Τομογραφία εγκεφάλου ανέδειξε εκτεταμένη χωροκατακτητική εξεργασία δεξιά κροταφικά με πίεση επί του σύστοιχου κροταφικού κέρατος και σημαντικό περιεστιακό οίδημα. Αρχικά διενεργήθηκε ενδελεχής έλεγχος στα πλαίσια προετοιμασίας της χειρουργικής επέμβασης (οπτικά πεδία: φυσιολογικά), λειτουργική μαγνητική τομογραφία (fMRI) και δεσμιδογραφία). Ο ασθενής υπεβλήθη σε δεξιά κροταφική κρανιοτομία με…

Ενδοσκοπική Διαρρινική Αφαίρεση Κρανιοφαρυγγιώματος

Ασθενής γυναίκα 72 ετών με διαταραχές όρασης. Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου αναδεικνύει χωροκατακτητική εξεργασία (όγκο) στην περιοχή του εφιππίου, με σημαντική πίεση επί του οπτικού χιάσματος. Αποφασίστηκε και διενεργήθηκε διαρρινική (δηλαδή μέσα από τη μύτη) ενδοσκοπική αφαίρεση του όγκου. Η αφαίρεση ήταν ολική. Η ασθενής ανάρρωσε καλά αναφέροντας άμεσα μετά το χειρουργείο σημαντική βελτίωση της…

Ευμεγεθες Ακουστικό Νευρίνωμα με πίεση επί του εγκεφαλικού στελέχους

Ασθενής άνδρας, 48 ετών με συμπτώματα εμέτου και αδυναμίας  από 15ημέρου περίπου. Στην αντικειμενική εξέταση διαπιστώθηκε σημαντική πάρεση προσωπικού νεύρου αριστερά και αστάθεια βάδισης & ορθοστάτησης. H Μαγνητική Τομογραφία εγκεφάλου ανέδειξε εκτεταμενη χωροκατακτητική εξεργασία αριστερής γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας με σημαντική πίεση επί του στελέχους, περισσότερο συμβατή με ακουστικό νευρίνωμα (αιθουσαίο σβάννωμα). Ο ασθενής υπεβλήθη σε οπισθοσιγμοειδική…

Αραχνοειδής Κύστη Εγκεφάλου

Αραχνοειδής Κύστη Εγκεφάλου

Ασθενής γυναίκα 58 ετών με πονοκεφάλους και διαταραχές όρασης. Ο οφθαλμολογικός έλεγχος έδειξε οίδημα οπτικών θηλών άμφω και σημαντικό περιορισμό των οπτικών πεδίων. Τα συμπτώματα της ασθενούς ήταν προοδευτικά επιδεινούμενα, το ίδιο και οι εξετάσεις της. Η μαγνητική εγκεφάλου ανέδειξε ευμεγέθη αραχνοειδή κύστη δεξιά κροταφικά με σημαντική πίεση επί του υγιούς εγκεφάλου και παρεκτόπιση των…

Ενδοκαναλικό ακουστικό νευρίνωμα 13

Ενδοκαναλικό Ακουστικό Νευρίνωμα αριστερά

Ασθενής άνδρας, 39 ετών ο οποίος παρουσίασε έκπτωση ακοής αριστερά, διαγνώστηκε με μικρή ενδοκαναλική (δηλ. εντός του έσω ακουστικού πόρου) εξεργασία σύστοιχα, συμβατή με μικρό ακουστικό νευρίνωμα (αιθουσαίο σβάννωμα). Ο επανέλεγχος με μαγνητική τομογραφία λιθοειδών ανέδειξε μικρή (1χιλ) αύξηση του μεγέθους του νευρινώματος. Αναφερόμενος άτυπος σπασμός ημιπροσώπου αριστερά. Λόγω της συμπτωματικής βλάβης με αύξηση του…

Λαπαροσκοπική τοποθέτηση περιφερικού καθετήρα βαλβίδας

Υδροκέφαλος Φυσιολογικής Πίεσης – Λαπαροσκοπική τοποθέτηση περιφερικού καθετήρα

Ασθενής άνδρας 82 ετών με ιστορικό υδροκέφαλου φυσιολογικής πίεσης (Normal Pressure Hydrocephalus – NPH) στον οποίο είχε τοποθετηθεί κοιλιοπλευριτική (κοιλιοϋπεζωκοτική) παροχέτευση, λόγω αδυναμίας τοποθέτησης του περιφερικού άκρου στην κοιλιά λόγω εκτεταμένων συμφύσεων από προηγηθέντα χειρουργεία. Στον ασθενή εφαρμόστηκε η σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική τεχνική της τοποθέτησης του περιτοναϊκού (περιφερικού) άκρου με λαπαροσκοπική τεχνική (βλ. βίντεο). Η…

Γλοιοβλάστωμα Ινιακά αριστερά - Ολική εξαίρεση με τη χρήση 5-ALA

Γλοιοβλάστωμα Ινιακά αριστερά – Ολική εξαίρεση με τη χρήση 5-ALA

Ασθενής άνδρας, 65 ετών ο οποίος παρουσίασε αρχικά αίσθημα κόπωσης και διαλείπουσες κεφαλαλγίες. Ο νευροαπεικονιστικός έλεγχος με μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό ανέδειξε χωροκατακτητική εξεργασία στην περιοχή του αριστερού σφηνοειδούς λοβίου με επέκταση και υποεπενδυματική διήθηση του ινιακού κέρατος. Ο ασθενής υπεβλήθη σε εξαίρεση της βλάβης με την υποστήριξη νευροπλοήγησης (neuro-navigation) και ανοσοφθορισμού με 5-ALA (βλ. διεγχειρητική…

Γλοιοβλάστωμα Δεξιά Κροταφικά

Γλοιοβλάστωμα Δεξιά Κροταφικά

Ασθενής γυναίκα, 67 ετών παρουσίασε επιληπτική κρίση. Η μαγνητική τομογραφία ανέδειξε ευμεγέθη χωροκατακτητική εξεργασία δεξιά κροταφικά με σημαντικό περιεστιακό οίδημα, ύποπτη για κακόηθες γλοίωμα. Διενεργήθη δεξιά κροταφική κρανιοτομία και πλήρης εξαίρεση της βλάβης με τη βοήθεια νευροπλοήγησης, διεγχειρητικού υπερήχου αλλά κυρίως με τη χρήση 5-ALA ανοσοφθορισμού. Η μετεγχειρητική μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου (substraction sequences) δείχνει πλήρη…

Υπερκόγχιος Κρανιοτομία Δεξιά

Υπερκόγχιος Κρανιοτομία Δεξιά

Ασθενής γυναίκα, 65 ετών η οποία παρουσίασε διαταραχές όρασης Ο απεικονιστικός έλεγχος με μαγνητική τομογραφία ανέδειξε μηνιγγίωμα του φύματος του εφιππίου Διενεργήθη δεξιά υπερκόγχιος κρανιοτομία (τομή στο φρύδι) και ολική εξαίρεση της βλάβης Μετεγχειρητική Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου Αισθητικό Αποτέλεσμα Η τομή έγινε στο δεξί φρύδι, χωρίς ξύρισμα του φρυδιού. Παρατηρήστε το άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Η…