Αραχνοειδής Κύστη Εγκεφάλου

Ασθενής γυναίκα 58 ετών με πονοκεφάλους και διαταραχές όρασης. Ο οφθαλμολογικός έλεγχος έδειξε οίδημα οπτικών θηλών άμφω και σημαντικό περιορισμό των οπτικών πεδίων. Τα συμπτώματα της ασθενούς ήταν προοδευτικά επιδεινούμενα, το ίδιο και οι εξετάσεις της. Η μαγνητική εγκεφάλου ανέδειξε ευμεγέθη αραχνοειδή κύστη δεξιά κροταφικά με σημαντική πίεση επί του υγιούς εγκεφάλου και παρεκτόπιση των…

cyberknife ακτινοχειρουργική γ-knife ακουστικό νευρίνωμα

Ενδοκαναλικό Ακουστικό Νευρίνωμα αριστερά

Ασθενής άνδρας, 39 ετών ο οποίος παρουσίασε έκπτωση ακοής αριστερά, διαγνώστηκε με μικρή ενδοκαναλική (δηλ. εντός του έσω ακουστικού πόρου) εξεργασία σύστοιχα, συμβατή με μικρό ακουστικό νευρίνωμα (αιθουσαίο σβάννωμα). Ο επανέλεγχος με μαγνητική τομογραφία λιθοειδών ανέδειξε μικρή (1χιλ) αύξηση του μεγέθους του νευρινώματος. Αναφερόμενος άτυπος σπασμός ημιπροσώπου αριστερά. Λόγω της συμπτωματικής βλάβης με αύξηση του…

Λαπαροσκοπική τοποθέτηση περιφερικού καθετήρα βαλβίδας

Υδροκέφαλος Φυσιολογικής Πίεσης – Λαπαροσκοπική τοποθέτηση περιφερικού καθετήρα

Ασθενής άνδρας 82 ετών με ιστορικό υδροκέφαλου φυσιολογικής πίεσης (Normal Pressure Hydrocephalus – NPH) στον οποίο είχε τοποθετηθεί κοιλιοπλευριτική (κοιλιοϋπεζωκοτική) παροχέτευση, λόγω αδυναμίας τοποθέτησης του περιφερικού άκρου στην κοιλιά λόγω εκτεταμένων συμφύσεων από προηγηθέντα χειρουργεία. Στον ασθενή εφαρμόστηκε η σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική τεχνική της τοποθέτησης του περιτοναϊκού (περιφερικού) άκρου με λαπαροσκοπική τεχνική (βλ. βίντεο). Η…

Γλοιοβλάστωμα Ινιακά αριστερά – Ολική εξαίρεση με τη χρήση 5-ALA

Ασθενής άνδρας, 65 ετών ο οποίος παρουσίασε αρχικά αίσθημα κόπωσης και διαλείπουσες κεφαλαλγίες. Ο νευροαπεικονιστικός έλεγχος με μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό ανέδειξε χωροκατακτητική εξεργασία στην περιοχή του αριστερού σφηνοειδούς λοβίου με επέκταση και υποεπενδυματική διήθηση του ινιακού κέρατος. Ο ασθενής υπεβλήθη σε εξαίρεση της βλάβης με την υποστήριξη νευροπλοήγησης (neuro-navigation) και ανοσοφθορισμού με 5-ALA (βλ. διεγχειρητική…

proegxiritiki

Γλοιοβλάστωμα Δεξιά Κροταφικά

Ασθενής γυναίκα, 67 ετών παρουσίασε επιληπτική κρίση. Η μαγνητική τομογραφία ανέδειξε ευμεγέθη χωροκατακτητική εξεργασία δεξιά κροταφικά με σημαντικό περιεστιακό οίδημα, ύποπτη για κακόηθες γλοίωμα. Διενεργήθη δεξιά κροταφική κρανιοτομία και πλήρης εξαίρεση της βλάβης με τη βοήθεια νευροπλοήγησης, διεγχειρητικού υπερήχου αλλά κυρίως με τη χρήση 5-ALA ανοσοφθορισμού. Η μετεγχειρητική μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου (substraction sequences) δείχνει πλήρη…

metegxiritiki

Υπερκόγχιος Κρανιοτομία Δεξιά

Ασθενής γυναίκα, 65 ετών η οποία παρουσίασε διαταραχές όρασης Ο απεικονιστικός έλεγχος με μαγνητική τομογραφία ανέδειξε μηνιγγίωμα του φύματος του εφιππίου Διενεργήθη δεξιά υπερκόγχιος κρανιοτομία (τομή στο φρύδι) και ολική εξαίρεση της βλάβης Μετεγχειρητική Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου Αισθητικό Αποτέλεσμα Η τομή έγινε στο δεξί φρύδι, χωρίς ξύρισμα του φρυδιού. Παρατηρήστε το άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Η…

proegxiritiki

Υπερκόγχιος Κρανιοτομία

Ασθενής άνδρας, 71 ετών, με κεφαλαλγίες και διαταραχή όσφρησης. Ο απεικονιστικός έλεγχος με μαγνητική τομογραφία ανέδειξε ευμεγεθες οσφρητικό μηνιγγίωμα. Διενεργήθη δεξιά υπερκόγχιος κρανιοτομία (τομή στο φρύδι) και ολική εξαίρεση της βλάβης. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε μηνιγγίωμα WHO I. Τρία χρόνια μετά, ο ασθενής παραμένει ελεύθερος υποτροπής και ασυμπτωματικός. Προεγχειρητική Μαγνητική Τομογραφία Εγκεφάλου Μετεγχειρητική Αξονική Τομογραφία…

proegxiritiki

Σβάννωμα τριδύμου νεύρου αριστερά

Ασθενής γυναίκα, 31 ετών με διπλωπία, υπαισθησία και αλλοδυνία του αριστερού ημιπροσώπου. Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου ανέδειξε χωροκατακτητική εξεργασία στην περιοχή του τριδύμου νεύρου αριστερά. Διενεργήθη αριστερή εξωσκληρίδιος υποκροταφική προσπέλαση με drilling της κορυφής του λιθοειδούς οστού και ο όγκος αφαιρέθηκε πλήρως. Η ιστολογική ανέδειξε σβάννωμα του τριδύμου νεύρου. Η μετεγχειρητική μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου δείχνει…

proegxiritiki

Πινεαλοκύττωμα

Ασθενής γυναίκα, 31 ετών η οποία εμφάνισε διαταραχές όρασης αριστερά καθώς επίσης και περιστασιακή υπαισθησία του αριστερού ημίσεως του προσώπου. Ο απεικονιστικός έλεγχος με μαγνητική τομογραφία ανέδειξε ευμεγέθη όγκο στην περιοχή της επίφυσης (κωνάριο), καθώς επίσης και διάταση του κοιλιακού συστήματος (υδροκέφαλο) Διενεργήθη υποσκηνιδιακή υπερπαρεγκεφαλιδική προσπέλαση και ολική εξαίρεση της βλάβης. Η μετεγχειρητική αξονική τομογραφία…

proegxiritiki

Μηνιγγίωμα φύματος εφιππίου – Υπερκόγχιος Κρανιοτομία

Ασθενής άνδρας, 77 ετών, με οπτικές διαταραχές. Ο απεικονιστικός έλεγχος με μαγνητική τομογραφία ανέδειξε χωροκατακτητική εξεργασία του προσθίου κρανιακού βόθρου, συμβατή με μηνιγγίωμα του φύματος του εφιππίου. Διενεργήθη δεξιά υπερκόγχιος κρανιοτομία (τομή στο φρύδι) και ολική εξαίρεση της βλάβης. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε μηνιγγίωμα WHO I. Ο ασθενής εξήλθε την 4η μετεγχειρητική ημέρα σε άριστη…