Οστεοβλάστωμα Θ1-Θ2 Σπονδύλου

Οστεοβλάστωμα Θ1-Θ2 Σπονδύλου

Ασθενής άδρας 28 ετών με πόνο στον αυχένα και τη ράχη καθώς επίσης και προοδευτική αδυναμία κάτω άκρων (δε>>αρ) Ο απεικονιστικός έλεγχος έλεγχος με μαγνητική και αξονική τομογραφία της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ανέδειξε χωροκατακτητική εξεργασία στο ύψος του Θ1-Θ2 σπονδύλου Διενεργήθη ολική αφαίρεση της βλάβης και στήριξη της αυχενοθωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης…

Οπίσθια Αυχενική Αποσυμπίεση και Σπονδυλοδεσία

Οπίσθια Αυχενική Αποσυμπίεση και Σπονδυλοδεσία

Ασθενής άδρας 80 ετών με αυχεναλγία και βραχιαλγία άμφω (δε>αρ). Έναρξη και προοδευτική επιδείνωση της βάδισης Ο απεικονιστικός έλεγχος έλεγχος με μαγνητική και αξονική τομογραφία της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ανέδειξε εκτεταμένη εκφύλιση της σπονδυλικής στήλης με πίεση τόσο από την πρόσθια όσο και από την οπίσθια επιφάνεια του νωτιαίου μυελού. Διενεργήθη πεταλεκτομία και…

proegxiritiki

Θωρακικό Σβάννωμα Θ9/Θ10

Ασθενής γυναίκα 47 ετών με ραχιαλγία και άτυπα άλγη κάτω άκρων άμφω. Ο απεικονιστικός έλεγχος με μαγνητική τομογραφία ανέδειξε ευμεγέθη ενδο/εξωκαναλική χωροκατακτητική εξεργασία στο ύψος Θ9/10 αριστερά, ύποπτη για σβάννωμα. Διενεργήθη πλευρεγκαρσιεκτομή Θ9/10 αριστερά και ολική εξαίρεση της βλάβης. Η ιστολογική εξέταση επιβεβαίωσε τη διάγνωση του σβαννώματος. Η ασθενής είχε άριστη μετεγχειρητική πορεία και εξήλθε…

Θωρακικές Δισκοκήλες Θ6/7 και Θ7/8

Θωρακικές Δισκοκήλες Θ6/7 και Θ7/8

Ασθενής άδρας 64 ετών με σημαντική διαταραχή της βάδισης και σπαστικότητα των κάτω άκρων. Ο απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε δύο επασβεστωμένες θωρακικές δισκοκήλες στο ύψος Θ6/7 και Θ7/8. Διενεργήθη διαθωρακική προσπέλαση και μικροχειρουργική αφαίρεση και των δύο δισκοκηλών. Στον μετεγχειρητικό έλεγχο 12 μήνες μετά το χειρουργείο ο ασθενής παρουσίαζε σημαντική βελτίωση της μυικής ισχύος και της…

Εξωτρηματική (πλάγια) δισκοκήλη O4-Ο5 αριστερά

Εξωτρηματική (πλάγια) δισκοκήλη O4-Ο5 αριστερά

Ασθενής άδρας 59 ετών με εμμένουσα έντονη ισχιαλγία κατανομής Ο4 ρίζας αριστερά. Ο απεικονιστικός έλεγχος έλεγχος με μαγνητική τομογραφία της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ανέδειξε εξωτρηματική (πλάγια) δισκοκήλη στο επίπεδο Ο4/Ο5 αριστερά. Διενεργήθη διαδερμική (ελάχιστα επεμβατική) δισκεκτομή και αποσυμπίεση του τρήματος της Ο4 ρίζας αριστερά, μέσω πλαγίας προσπέλασης κατά Wiltse. Ο ασθενής βελτιώθηκε άμεσα…

Διαδερμική (ελάχιστα επεμβατική) σπονδυλοδεσία Ο4-Ο5

Διαδερμική (ελάχιστα επεμβατική) σπονδυλοδεσία Ο4-Ο5

Ασθενής άδρας 62 ετών με οσφυαλγία και αντανάκλαση του άλγους στα κάτω άκρα άμφω (αρ>δε). Ο απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε σπονδυλολίσθηση 2ου βαθμού σε έδαφος σπονδυλόλυσης (λύση της συνέχειας του οστού στον ισθμό, δηλαδή μεταξύ των δύο αρθρώσεων). Διενεργήθη διαδερμική (ελάχιστα επεμβατική) σπονδυλοδεσία στο επίπεδο Ο4/Ο5 Ο ασθενής παρουσίασε σημαντική βελτίωση της συμπτωματολογίας του. Εξήλθε του…

Διαδερμική (ελάχιστα επεμβατική) σπονδυλοδεσία Ο4-Ο5

Διαδερμική (ελάχιστα επεμβατική) Σπονδυλοδεσία Ο5/Ι1

Ασθενής άδρας 33 ετών με έντονη οσφυαλγία απο 12μήνου και επιδείνωση από διμήνου. Ο απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε σπονδυλολίσθηση 2ου βαθμού σε έδαφος σπονδυλόλυσης στο ύψος Ο5-Ι1. Διενεργήθη διαδερμική (ελάχιστα επεμβατική) σπονδυλοδεσία στο επίπεδο Ο5-Ι1 Ο ασθενής παρουσίασε σημαντική βελτίωση της συμπτωματολογίας του. Εξήλθε του νοσοκομείου την 3η μετεγχειρητική ημέρα. Προεγχειρητική Αξονική Τομογραφία Μετεγχειρητική Αξονική Τομογραφία…

Ελάχιστα Επεμβατική Δισκεκτομή Ο4/5 δεξιά

Ελάχιστα Επεμβατική Δισκεκτομή Ο4/5 δεξιά

Ασθενής άδρας 49 ετών παρουσίασε ριζαλγία κατανομής Ο5 ρίζας δεξιά η οποία δεν υφίετο με τη συντηρητική αγωγή. Ο απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε δισκοκήλη στο επίπεδο Ο4/5 δεξιά Διενεργήθη διαδερμική (ελάχιστα επεμβατική) δισκεκτομή στο επίπεδο Ο4/Ο5 δεξιά. Ο ασθενής παρουσίασε άμεση και πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων του. Εξήλθε του νοσοκομείου την 1η μετεγχειρητική ημέρα. Προεγχειρητική Μαγνητική…

Αυχενική Δισκεκτομή σε 3 Επίπεδα

Αυχενική Δισκεκτομή σε 3 Επίπεδα

Ασθενής άδρας 72 ετών με εμμένουσα αυχεναλγία και βραχιαλγία άμφω. Ο απεικονιστικός έλεγχος έλεγχος με μαγνητική και αξονική τομογραφία της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ανέδειξε εκτεταμένη εκφύλιση της σπονδυλικής στήλης με καθίζηση των μεσοσπονδυλίων δίσκων και οστεόφυτα σε πολλαπλά επίπεδα, με επακόλουθη στένωση του σπονδυλικού σωλήνα και των τρημάτων. Διενεργήθη δισκεκτομή (ACDF) σε 3…