Πολλαπλά σβαννώματα (Νευρινώματα) οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης

Ασθενής άνδρας 75ετών με έντονο πόνο χαμηλά στη μέση, ιδίως κατά το κάθισμα. Επιπλέον, πόνος και στα δύο πόδια, ιδίως αριστερά, με έντονο μούδιασμα, το οποίο χειροτέρευε όταν ο ασθενής έβηχε. Ο έλεγχος με μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό ανέδειξε δύο κυστικές εξεργασίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξεργασία (όγκος) η οποία βρίσκονταν χαμηλότερα ήταν κινητή.…

Μετεγχειρητική ακτινογραφία ALIF

Πρόσθια (ALIF) Σπονδυλοδεσία Ο5/Ι1

Ασθενής γυναίκα 50 ετών με αναφερόμενη επίμονη, καθημερινή οσφυαλγία, κυρίως δεξιά, αυξομειούμενης έντασης, με συνοδό συσφικτικό άλγος στην περιοχή της δεξιάς ποδοκνημικής άρθρωσης. Από το ιστορικό αναφέρονται πολλαπλές επεμβάσεις λόγω δισκοκηλών στα διαστήματα Ο4/5 και Ο5/Ι1. Ο απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε εκφύλιση του δίσκου και εικόνα οστεοαρθρίτιδας στο επίπεδο Ο5/Ι. Στην αξονική διακρίνεται επιπλέον κάταγμα στο…

Μηνιγγίωμα Σπονδυλικής Στήλης (Θ12 σπονδύλου)- Πεταλοπλαστική, ολική αφαίρεση

Ασθενής γυναίκα 66 ετών η οποία αρχικά παρουσίασε ζωστηροειδές άλγος οσφύος και στη συνέχεια αδυναμία βάδισης. Ο έλεγχος με μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό ανέδειξε μηνιγγίωμα όπισθεν του Θ12 σπονδύλου, με σημαντική πίεση επί των νευρικών στοιχείων. Η ασθενής υπεβλήθη σε πεταλοπλαστική του Θ11-Θ12 σπονδύλου και ολική εξαίρεση της εξεργασίας. Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ανεπίπλεκτη με…

Διακρίνεται μέσα από το ενδοσκόπιο η πλήρης αποσυμπίεση της ερεθισμένης και ταλαιπωρημένης λόγω της χρόνιας πίεσης Ο5 ρίζας δεξιά.

Ενδοσκοπική Αποσυμπίεση Σπονδυλικής Στένωσης Ο4/5

Ασθενής άνδρας 60 ετών με εμμένων άλγος κάτω άκρων, ιδίως δεξιά, κατά τη βάδιση. Ο ασθενής αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν πονά όταν είναι ξαπλωμένος ή καθιστός, αλλά ο πόνος ξεκινά και επιδεινώνεται όσο περισσότερο περπατάει. Ο απεικονιστικός έλεγχος με μαγνητική  τομογραφία της σπονδυλικής στήλης ανέδειξε σπονδυλική στένωση στο επίπεδο Ο4/5, με πίεση επί των κατερχομένων…

Κήλες Αυχενικής Μοίρας (Α5/6 & Α4/5) – Πρόσθια Δισκεκτομή

Ασθενής γυναίκα 60 ετών με άλγος αυχένα και αριστερού άνω άκρου (κατανομής κυρίως Α6 και λιγότερο Α5 ρίζας). Συντηρητική αγωγή με φυσικοθεραπεία, παυσίπονα και κορτικοειδή δεν είχαν οδηγήσει σε σημαντική ανακούφιση από τα συμπτώματα. Ο απεικονιστικός έλεγχος με μαγνητική και αξονική τομογραφία της σπονδυλικής στήλης ανέδειξε εικόνα δισκοκήλης στα επίπεδα Α5/6 και λιγότερο Α4/5. Το…

Ψευδάρθρωση μετά από σωματεκτομή ΑΜΣΣ

Ψευδάρθρωση μετά από σωματεκτομή Α5 & Α6 – Σπονδυλοδεσία ΑΜΣΣ 360ο

Ασθενής γυναίκα 43 ετών με ιδιαίτερα έντονο άλγος αυχένα και δεξιού άνω άκρου (κατανομής κυρίως Α7 ρίζας). Συνοδός ζάλη, τάση προς έμετο και δυσφαγία. Ο απεικονιστικός έλεγχος με μαγνητική και αξονική τομογραφία της σπονδυλικής στήλης ανέδειξε εικόνα σωματεκτομής Α5, Α6 και μερικώς και Α7. Υπήρχε χαλάρωση των βιδών που καθήλωναν την πλάκα. Συνολικά εικόνα ψευδάρθρωσης…

Μαγνητική Θωρακικής Μοίρας

Μετάσταση 10ου Θωρακικού Σπονδύλου (Θ10)

Ασθενής άνδρας 72 ετών με έντονη ραχιαλγία και ιστορικό καρκίνου του πνεύμονα. Ο απεικονιστικός έλεγχος με μαγνητική και αξονική τομογραφία της σπονδυλικής στήλης ανέδειξε μάζα κυρίως στο σώμα του 10ου θωρακικού σπονδύλου (Θ10) με περιβρογχισμό και πίεση επί του νωτιαίου μυελού. (Σημειώστε και τη διήθηση του Θ9 σπονδύλου, χωρίς οστεόλυση). Διενεργήθη αποσυμπίεση του νωτιαίου μυελού…

Τεχνητός δίσκος Α5/6

Τεχνητός δίσκος Α5/6

Ασθενής άνδρας 25 ετών με έντονες αυχεναλγίες μετά από τροχαίο ατύχημα. Ο απεικονιστικός έλεγχος έλεγχος με μαγνητική τομογραφία της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (ΑΜΣΣ) ανέδειξε κήλη μεσοσπονδύλίου δίσκου στο επίπεδο Α5/6 και ευθειασμό της ΑΜΣΣ. Διενεργήθη πρόσθια δισκεκτομή Α5/6 και τοποθέτηση τεχνητού δίσκου (Cadisc-C). O ασθενής παρουσίασε άμεση βελτίωση και εξήλθε την 1η μετεγχειρητική…

Παραγαγγλίωμα Α5 Σπονδύλου - Σωματεκτομή

Παραγαγγλίωμα Α5 Σπονδύλου – Σωματεκτομή

Ασθενής άδρας 60 ετών με εμμένουσα αυχεναλγία (3 εβδομάδες) και πάρεση του δεξιού άνω άκρου απο πενθημέρου. Ο απεικονιστικός έλεγχος έλεγχος με μαγνητική και αξονική τομογραφία της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ανέδειξε παθολογικό κάταγμα του Α5 σπονδύλου στα πλαίσια νεοπλασίας. Διενεργήθη σωματεκτομή του Α5 σπονδύλου και σπονδυλοδεσία/στήριξη της σπονδυλικής στήλης με διατεινόμενο κλωβό και…

Σωματεκτομή Α6 Σπονδύλου

Σωματεκτομή Α6 Σπονδύλου

Ασθενής γυναίκα 57 ετών με αιμωδίες αριστερού άνω άκρου, αυχεναλγία και διαταραχή βάδισης. Ο απεικονιστικός έλεγχος έλεγχος με μαγνητική και αξονική τομογραφία της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ανέδειξε σημαντική εκφύλιση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης με πολυεπίπεδη στένωση λόγω εκτεταμένης οστεφύτωσης και επασβέστωσης του οπισθίου επιμήκους συνδέσμου. Διενεργήθη σωματεκτομή του Α6 σπονδύλου και…