Ψευδάρθρωση μετά από σωματεκτομή ΑΜΣΣ

Ψευδάρθρωση μετά από σωματεκτομή Α5 & Α6 – Σπονδυλοδεσία ΑΜΣΣ 360ο

Ασθενής γυναίκα 43 ετών με ιδιαίτερα έντονο άλγος αυχένα και δεξιού άνω άκρου (κατανομής κυρίως Α7 ρίζας). Συνοδός ζάλη, τάση προς έμετο και δυσφαγία. Ο απεικονιστικός έλεγχος με μαγνητική και αξονική τομογραφία της σπονδυλικής στήλης ανέδειξε εικόνα σωματεκτομής Α5, Α6 και μερικώς και Α7. Υπήρχε χαλάρωση των βιδών που καθήλωναν την πλάκα. Συνολικά εικόνα ψευδάρθρωσης…

Θωρακικής Μοίρας

Μετάσταση 10ου Θωρακικού Σπονδύλου (Θ10)

Ασθενής άνδρας 72 ετών με έντονη ραχιαλγία και ιστορικό καρκίνου του πνεύμονα. Ο απεικονιστικός έλεγχος με μαγνητική και αξονική τομογραφία της σπονδυλικής στήλης ανέδειξε μάζα κυρίως στο σώμα του 10ου θωρακικού σπονδύλου (Θ10) με περιβρογχισμό και πίεση επί του νωτιαίου μυελού. (Σημειώστε και τη διήθηση του Θ9 σπονδύλου, χωρίς οστεόλυση). Διενεργήθη αποσυμπίεση του νωτιαίου μυελού…

proegxiritiki

Τεχνητός δίσκος Α5/6

Ασθενής άνδρας 25 ετών με έντονες αυχεναλγίες μετά από τροχαίο ατύχημα. Ο απεικονιστικός έλεγχος έλεγχος με μαγνητική τομογραφία της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (ΑΜΣΣ) ανέδειξε κήλη μεσοσπονδύλίου δίσκου στο επίπεδο Α5/6 και ευθειασμό της ΑΜΣΣ. Διενεργήθη πρόσθια δισκεκτομή Α5/6 και τοποθέτηση τεχνητού δίσκου (Cadisc-C). O ασθενής παρουσίασε άμεση βελτίωση και εξήλθε την 1η μετεγχειρητική…

proegxiritiki a

Παραγαγγλίωμα Α5 Σπονδύλου – Σωματεκτομή

Ασθενής άδρας 60 ετών με εμμένουσα αυχεναλγία (3 εβδομάδες) και πάρεση του δεξιού άνω άκρου απο πενθημέρου. Ο απεικονιστικός έλεγχος έλεγχος με μαγνητική και αξονική τομογραφία της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ανέδειξε παθολογικό κάταγμα του Α5 σπονδύλου στα πλαίσια νεοπλασίας. Διενεργήθη σωματεκτομή του Α5 σπονδύλου και σπονδυλοδεσία/στήριξη της σπονδυλικής στήλης με διατεινόμενο κλωβό και…

metegxiritiki a

Σωματεκτομή Α6 Σπονδύλου

Ασθενής γυναίκα 57 ετών με αιμωδίες αριστερού άνω άκρου, αυχεναλγία και διαταραχή βάδισης. Ο απεικονιστικός έλεγχος έλεγχος με μαγνητική και αξονική τομογραφία της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ανέδειξε σημαντική εκφύλιση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης με πολυεπίπεδη στένωση λόγω εκτεταμένης οστεφύτωσης και επασβέστωσης του οπισθίου επιμήκους συνδέσμου. Διενεργήθη σωματεκτομή του Α6 σπονδύλου και…

proegxiritiki a

Οστεοβλάστωμα Θ1-Θ2 Σπονδύλου

Ασθενής άδρας 28 ετών με πόνο στον αυχένα και τη ράχη καθώς επίσης και προοδευτική αδυναμία κάτω άκρων (δε>>αρ) Ο απεικονιστικός έλεγχος έλεγχος με μαγνητική και αξονική τομογραφία της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ανέδειξε χωροκατακτητική εξεργασία στο ύψος του Θ1-Θ2 σπονδύλου Διενεργήθη ολική αφαίρεση της βλάβης και στήριξη της αυχενοθωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης…

metegxiritiki

Οπίσθια Αυχενική Αποσυμπίεση και Σπονδυλοδεσία

Ασθενής άδρας 80 ετών με αυχεναλγία και βραχιαλγία άμφω (δε>αρ). Έναρξη και προοδευτική επιδείνωση της βάδισης Ο απεικονιστικός έλεγχος έλεγχος με μαγνητική και αξονική τομογραφία της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ανέδειξε εκτεταμένη εκφύλιση της σπονδυλικής στήλης με πίεση τόσο από την πρόσθια όσο και από την οπίσθια επιφάνεια του νωτιαίου μυελού. Διενεργήθη πεταλεκτομία και…

proegxiritiki

Θωρακικό Σβάννωμα Θ9/Θ10

Ασθενής γυναίκα 47 ετών με ραχιαλγία και άτυπα άλγη κάτω άκρων άμφω. Ο απεικονιστικός έλεγχος με μαγνητική τομογραφία ανέδειξε ευμεγέθη ενδο/εξωκαναλική χωροκατακτητική εξεργασία στο ύψος Θ9/10 αριστερά, ύποπτη για σβάννωμα. Διενεργήθη πλευρεγκαρσιεκτομή Θ9/10 αριστερά και ολική εξαίρεση της βλάβης. Η ιστολογική εξέταση επιβεβαίωσε τη διάγνωση του σβαννώματος. Η ασθενής είχε άριστη μετεγχειρητική πορεία και εξήλθε…

proegxiritiki

Θωρακικές Δισκοκήλες Θ6/7 και Θ7/8

Ασθενής άδρας 64 ετών με σημαντική διαταραχή της βάδισης και σπαστικότητα των κάτω άκρων. Ο απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε δύο επασβεστωμένες θωρακικές δισκοκήλες στο ύψος Θ6/7 και Θ7/8. Διενεργήθη διαθωρακική προσπέλαση και μικροχειρουργική αφαίρεση και των δύο δισκοκηλών. Στον μετεγχειρητικό έλεγχο 12 μήνες μετά το χειρουργείο ο ασθενής παρουσίαζε σημαντική βελτίωση της μυικής ισχύος και της…

proegxiritiki

Εξωτρηματική (πλάγια) δισκοκήλη O4-Ο5 αριστερά

Ασθενής άδρας 59 ετών με εμμένουσα έντονη ισχιαλγία κατανομής Ο4 ρίζας αριστερά. Ο απεικονιστικός έλεγχος έλεγχος με μαγνητική τομογραφία της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ανέδειξε εξωτρηματική (πλάγια) δισκοκήλη στο επίπεδο Ο4/Ο5 αριστερά. Διενεργήθη διαδερμική (ελάχιστα επεμβατική) δισκεκτομή και αποσυμπίεση του τρήματος της Ο4 ρίζας αριστερά, μέσω πλαγίας προσπέλασης κατά Wiltse. Ο ασθενής βελτιώθηκε άμεσα…